Bytový areál Braník

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

V Braníků vyrostl v průběhu roku 2020 a 2021 bytový areál s úžasnými výhledy na pražské panorama. MANABAU v tomto projektu zajišťoval výstavbu inženýrských sítí – splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a zpevněných komunikací.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

03/2020 - 04/2021

Místo realizace:

Praha

Investor:

TRIGEMA Building a.s.

Výše investice:

19 000 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz