Naše projekty

strapi: https://strapi.manabau.cz

SZNR – ČSOV Ke Březině

Inženýrské stavby, 2025

strapi: https://strapi.manabau.cz

Bytový dům Pitkovice

Developerské projekty, 2025

strapi: https://strapi.manabau.cz

Nový Rohan - přeložka vodovodu DN 300 a DN 1000

Inženýrské stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Inženýrské stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Inženýrské stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

PT - Přeložka horkovodu 2x DN500 Rohanský ostrov

Inženýrské stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova vodovodního řadu, ul. Korunovační, P7

Inženýrské stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Kladno - ul. Huťská, obnova vodovodu

Inženýrské stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

U Hájenky - Lipno nad Vltavou

Developerské projekty, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Vinohradská 42 – stavební úpravy volných bytových jednotek č. 114 a 125

Pozemní stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce hřiště ZŠ V Rybníčkách

Pozemní stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Zajištění úklidu Olšanská

Pozemní stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce sociálního zařízení – Waldorfská MŠ

Pozemní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova horkovodu – Pára Libušská

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Mateřská škola u Elektry – Praha 9

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku - P3 Vinohrady

Pozemní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce vodovodu v ul. Karlštejnská – Černošice

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Vsakování a retence dešťových vod - Černošice

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce střešního pláště - ul. Táboritská

Pozemní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

NEPOINT Park Nehvizdy - areálová kanalizace a vodovod

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace - U krčského lesa

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Vodohospodářské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce kanalizace – ul. Na Florenci

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rodinné bydlení Kbeličky

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Sanace odtahu z praní filtru – vodní nádrž Klíčava

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Nová Květnice

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Parkoviště pro odpočinkovou zónu – Prologis Park Prague

Dopravní stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova vodovodního řadu – Bubenské nábřeží

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova propustku I./II. - Nalžovice

Dopravní stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce splaškové kanalizace – Meinlinova, Koloděje

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Zkapacitnění dešťové kanalizace – Prologis Park Prague

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce řadu – Ke Klíčovu, P-9

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Kaskády Barrandov

Inženýrské stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Slavníkova, P-6

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Výstavba kanalizace Zelené domky

Inženýrské stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Zajištění úklidu v průběhu stavby

Pozemní stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce povrchu školního hřiště a sanace stěny – ZŠ Praha 2

Pozemní stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Bytový areál Braník

Inženýrské stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Dešťová kanalizace ČHMÚ Komořany

Inženýrské stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obytný soubor na Vackově

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Zbraslav lokalita Závist

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Protipožární nádrž – Dubeč

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rezidenční obytný soubor Na Vackově

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů – Praha 12

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Dešťová kanalizace – K Vrtilce (Libuš)

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obytný soubor Tulipa Třebešín

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Závlahový systém v botanické zahradě

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Dešťová kanalizace I.,II.,III. etapa

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Fasáda ZŠ – Zdice

Pozemní stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce bytových jednotek

Pozemní stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

ZŠ Zličín výstavba

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Vodovodní přípojka ČHMÚ Komořany

Inženýrské stavby, 2019

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce školní kuchyně

Pozemní stavby, 2019

strapi: https://strapi.manabau.cz

Zateplení fasády činžovního domu

Pozemní stavby, 2019

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce parkoviště – Poliklinika Olšanská

Dopravní stavby, 2019

strapi: https://strapi.manabau.cz

Parkovací stání u hřbitova

Dopravní stavby, 2019

strapi: https://strapi.manabau.cz

Resort Milíčovský les

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2019

strapi: https://strapi.manabau.cz

Oprava povrchů před hasičskou stanicí

Dopravní stavby, 2018

strapi: https://strapi.manabau.cz

Revitalizace městského parku

Pozemní stavby, 2018

strapi: https://strapi.manabau.cz

Výměna oken – Sedlčany

Pozemní stavby, 2018

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rustonka

Inženýrské stavby, 2018

strapi: https://strapi.manabau.cz

Cyklostezka A1 – Šárovo kolo

Dopravní stavby, 2018

strapi: https://strapi.manabau.cz

Chodník v ul. Františka Diviše

Dopravní stavby, 2018

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce dětského hřiště

Pozemní stavby, 2017

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ

Pozemní stavby, 2017

strapi: https://strapi.manabau.cz

Kanalizace a retenční nádrž V Tower

Inženýrské stavby, 2017

strapi: https://strapi.manabau.cz

Schodiště a chodník na cyklostezku

Dopravní stavby, 2016

strapi: https://strapi.manabau.cz

Oprava oplocení a úprava zahrady MŠ

Pozemní stavby, 2016