Naše projekty

strapi: https://strapi.manabau.cz

Bytový dům Pitkovice

Developerské projekty, 2025

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Inženýrské stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

U Hájenky - Lipno nad Vltavou

Developerské projekty, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Mateřská škola u Elektry – Praha 9

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce sociálního zařízení – Waldorfská MŠ

Pozemní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce vodovodu v ul. Karlštejnská – Černošice

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Vsakování a retence dešťových vod - Černošice

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova horkovodu – Pára Libušská

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku - P3 Vinohrady

Pozemní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce střešního pláště - ul. Táboritská

Pozemní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce kanalizace – ul. Na Florenci

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Vodohospodářské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rodinné bydlení Kbeličky

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

NEPOINT Park Nehvizdy - areálová kanalizace a vodovod

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace - U krčského lesa

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Parkoviště pro odpočinkovou zónu – Prologis Park Prague

Dopravní stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova vodovodního řadu – Bubenské nábřeží

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova propustku I./II. - Nalžovice

Dopravní stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Zkapacitnění dešťové kanalizace – Prologis Park Prague

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce povrchu školního hřiště a sanace stěny – ZŠ Praha 2

Pozemní stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Zateplení fasády činžovního domu

Pozemní stavby, 2019

strapi: https://strapi.manabau.cz

Parkovací stání u hřbitova

Dopravní stavby, 2019

strapi: https://strapi.manabau.cz

Výměna oken – Sedlčany

Pozemní stavby, 2018

strapi: https://strapi.manabau.cz

Cyklostezka A1 – Šárovo kolo

Dopravní stavby, 2018