Rodinné bydlení Kbeličky

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

V městské části Praha 19 – Kbely v lokalitě kolem Hůlkovy ulice vzniká rozsáhlý rezidenční projekt Bydlení Kbeličky s celkem 57 rodinnými domy. V tomto projektu máme na starosti stavbu vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, plynovodu a pozemních komunikací s veřejným osvětlením. Nově zbudovanou infrastrukturu bude napojovat na stávající vodovod. Při napojování se nevyhneme výluce a souvisejícím nákladům.

Část stavby probíhá ve volném terénu. V krátkém úseku budeme vést potrubí pod stávající komunikací. Celkem položíme cca. 800 m vodovodního potrubí a 370 m splaškové kanalizace. Potrubí je z tvárné litiny v profilech odpovídajících šířek.

S ohledem na charakter terénu nelze v tomto případě použít gravitační/spádovou kanalizaci. Tlaková kanalizace v délce 800 m plastového potrubí (D75 a D90) bude napojovat 17 domovních čerpacích stanic. Systém doplní centrální čerpací stanice s větší kapacitou dle standardů PVK.

V projektu je pamatováno také na hospodaření se srážkovou vodou. V lokalitě jsou umístěny 3 vsakovací objekty (boxy) s celkovou kapacitou 115 m3

Plynofikaci nové čtvrti zajistí plynové potrubí v délce 735 m v profilech D90 a D160.

Naším úkolem je též zbudování nových komunikací a veřejného osvětlení. Celkem zhotovíme 2100 m2 živičného povrchu, 4200 m2 zámkové dlažby a 3200 m chodníkových obrub. Položíme kabelové trasy pro veřejné osvětlení v délce 715 m a postavíme 23 stožárů pro instalaci světel.

Chodníky budou vybaveny prvky pro bezpečný pohyb nevidomých.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

01/2022 - 06/2023

Místo realizace:

Praha 19 – Kbely

Investor:

Bydlení Kbeličky s.r.o.

Výše investice:

54 900 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz