Vsakování a retence dešťových vod - Černošice

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Hlavním cílem projektu, který jsme realizovali v Černošicích, je regulace odtoku srážkové vody při nárazovém zatížení kanalizace. Nová soustava retenčních nádrží s přepadem do vsakovacích objektů byla zbudována v ulici Školní, Nádražní a v Olšinách. Instalované retenčně vsakovací objekty (plastové boxy) mají objem od 43 m3 do 200 m3.

Většina vsakovacích boxů je umístěna v nezastavěném prostoru, položili jsme ale též nové kanalizační potrubí a zbudovali přípojky do stávající dešťové kanalizace, která vede v komunikaci.

V areálu ZŠ Černošice byla projektem vyřešena retence a vsakování dešťové vody z části střech a zpevněných ploch. Retenční nádrž zde slouží také jako akumulační jímka pro závlahu zelených ploch a je vybavena závlahovým čerpadlem. Postavili jsme zde zahradní vodovod v délce 103 m zakončený šachtami pro napojení závlahy.

Práce v zelené ploše areálu ZŠ nám ztížila absence zpevněné přístupové cesty na staveniště.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

04/2023 - 08/2023

Místo realizace:

Praha - Černošice

Investor:

Město Černošice

Výše investice:

10 852 400 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz