Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Na začátku roku 2024 jsme zahájili spolu s dalšími dodavateli práce na obnově pražského náměstí Jiřího z Poděbrad.

Budujeme v areálu novou vodovodní a kanalizační přípojku, areálový vodovod a dešťovou kanalizaci. Nové uliční vpustí jsou realizované hornickým způsobem.

V ploše náměstí jsou navrženy dvě nádrže: retenční (97,7 m3) a akumulační (150 m3). Nádrže stavíme ve velkých hloubkách, kdy stavební jáma u retenční nádrže byla zajištěná pomoci pažících boxu. Stavební jáma u akumulační nádrže byla zajištěná záporovým pažením. Dešťové srážky ze střechy kostela Nejsvětějšího srdce Páně budou svedené do akumulační nádrže a následně využité k závlaze.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

01/2024 - 11/2024

Místo realizace:

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Objednatel:

AUBÖCK s.r.o.

Výše investice:

45 551 432 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

Video overlayPlay button
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz