Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku - P3 Vinohrady

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Na Praze 3 ve Vinohradské ulici jsme v projektu rekonstrukce stávajících garáží byli subdodavatelem společnosti Subterra a.s.

Garáže Flora, zbudované v 80. letech 20. století ve vnitrobloku činžovních domů, přestaly již před několika lety vyhovovat svému účelu a my jsme dostali na starost jejich demolici. V původním půdorysu budou postaveny nové modernější garáže s předpokládanou kapacitou přes 70 parkovacích míst.

Demoliční práce (včetně rozebrání dvou nefunkčních autovýtahů) v suterénu a přízemním podlaží byly provedeny s maximální ohleduplností k okolí. Bylo nutné eliminovat zejména hluk a vibrace.

Bourací práce jsme proto prováděli menší technikou nebo ručně. Některé konstrukce musely být před demolicí oddilatovány ve styku se sousedními objekty, aby nedocházelo k nežádoucímu přenosu vibrací.

Odvezli jsme celkem 4000 t suti a 100 t železa. Odvoz suti komplikoval omezený přístup na staveniště. Materiál jsme odváželi vjezdem určeným pro osobní automobily.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

04/2023 - 08/2023

Místo realizace:

Vinohradská 1756/114, 130 00 Vinohrady

Objednatel:

SUBTERRA a. s.

Výše investice:

39 200 000 Kč

Specializace:

Pozemní stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz