Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

V projektu rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C jsme dodavateli hlavního stavitele, kterým je sdružení společností Metrostav DIZ a.s. a Geosan Group a.s. Naším dalším partnerem jsou v tomto projektu také Plynovody Praha s.r.o.

Rozsáhlá a nákladná rekonstrukce proběhne v několika etapách. Kvůli velmi špatnému stavu (korozi) je nutné vyměnit monolitickou desku včetně nosníků a hydroizolační vrstvy.

V hydroizolační vrstvě jsou vedeny inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod…) a naším úkolem je zajistit obslužnost okolí stanice metra v průběhu stavby. Provádíme tedy dočasné i definitivní přeložky inženýrských sítí včetně přeložek uličních vpustí. Nad křižovatkou ulice Křižíkova a Ke Štvanici jsou k tomuto účelu vybudovány provizorní ocelové konstrukce pro vzdušné vedení. Přeložky je nutné zaizolovat a doprovodit topným kabelem.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

11/2022 - 11/2024

Místo realizace:

ul. Na Florenci – Praha 1

Objednatel:

Společnost Metrostav DIZ – GEOSAN pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc

Výše investice:

14 895 500 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz