Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace - U krčského lesa

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Jako subdodavatel firmy Čermák a Hrachovec, a.s. provádíme v rezidenční čtvrti u krčského nádraží kompletní obnovu vodovodního řadu a kanalizace.

Při obnově vodovodního řadu vyměníme rozvodné potrubí (litina DN150) v délce 186 metrů a připojíme stávající napojení.

Rekonstrukci kanalizace jsme zahájili odkrytím kanalizační stoky. V rozporu s projektovou dokumentací jsme při výkopových pracích narazili v trase kanalizace na tunel, kterým bylo vedena původní stoka. Pro uložení nového potrubí bylo tedy nutné uměle vytvořenou štolu nejprve zbourat.

Profil DN600 nahrazujeme potrubím s průměrem 800 mm v celkové délce 164 m. Navýšíme tím celkovou kapacitu kanalizace.

Potrubí je ukládáno do otevřeného výkopu. Provádíme bourání i finální opravu povrchů asfaltové vozovky a chodníků.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

02/2023 - 06/2023

Místo realizace:

U krčského nádraží – Praha 4

Objednatel:

Čermák a Hrachovec a.s.

Výše investice:

12 171 500 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz