Oprava oplocení a úprava zahrady MŠ

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Na dětském hřišti při MŠ na nám. Jiřího z Lobkovic jsme zajišťovali terénní úpravy, opravu oplocení a rekonstrukci opěrné zdi u svahu. Pro urychlení úprav zahrady jsme pokládali předpěstovaný trávník v rolích. Kolem herních prvků jsme zbudovali dopadové plochy z barevného polyuretanu a postavili jsme novou opěrnou zeď do svahu, která nyní slouží jako plocha pro malování.

Na pozemku jsme museli pokácet několik vzrostlých stromů, které představovaly bezpečností riziko a narušovaly stabilitu nového oplocení. Dřeviny byly pokáceny dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

10/2015 - 08/2016

Místo realizace:

MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Investor:

Městská část Praha 3

Výše investice:

6 500 000 Kč

Specializace:

Pozemní stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz