Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů – Praha 12

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Jako partner společnosti Čermák a Hrachovec jsme stavěli v Praze – Komořanech pro PVK a.s.

V rozsáhlém projektu nezbytném pro další rozvoj této městské části jsme měli na starosti rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace a obnovu vodovodních řadů.

S velkou opatrností jsme se dokázali vyhnout větším neplánovaným haváriím, přestože stávající sítě, ve kterých byly prováděny výkopové práce, komplikovaly realizaci stavby.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

04/2020 - 07/2020

Místo realizace:

Praha – Komořany

Investor:

Hl. m. Praha

Výše investice:

95 300 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz