Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

V logistickém parku Prologis Park Prague v blízkosti dálnice D5 v Rudné u Prahy se dlouhodobě podílíme na výstavbě, které probíhá v několika etapách. Ve 3. etapě jsme zodpovědní za rekonstrukci kanalizačního řadu a vodovodního řadu.

Kanalizační stoka v délce 233 m je nově položena z PP DN300. Vodovodní řad jsme zbudovali v délce 200 m v potrubí PPE DN160.

Výkopové i dokončovací práce byly zkomplikovány nutností úpravy povrchu v místě, kde vodovod i kanalizace na svém konci křižují dopravní cestu. Komunikace jsou v logistickém areálu zpevněné tak, aby unesly tlak při pohybu těžkých nákladních vozidel.

Provedli jsme též opravu propadlé kanalizace v délce 50 m mezi dvěma šachtami. Kanalizaci bylo třeba vykopat a přečerpat. Po opravě je nyní vedena v původní trase avšak nově v potrubí PP X-stream DN600 s vyšší obvodovou tuhostí. Tento typ potrubí je vhodný do míst s velkým dynamickým i statickým zatížením.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

06/2022 - 11/2022

Místo realizace:

Prologis Park Prague – Rudná

Investor:

Prologis, Inc.

Výše investice:

16 397 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz