Protipožární nádrž – Dubeč

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

V Praze – Dubeč jsme dle zadání investora v areálu bývalého zemědělského družstva vyhloubili a postavili protipožární nádrž s kapacitou 600 m3. Stavba z vodostavebního betonu má železobetonovou konstrukci. Vnitřní stěny nádrže jsou obloženy žulovými bloky.

Nádrž je zásobena vodou ze studničního vrtu a povrchovou vodou. Vodu z hloubky čerpá větrné čerpadlo.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

06/2020 - 11/2020

Místo realizace:

MČ Praha – Dubeč

Investor:

Hlavní město Praha

Výše investice:

8 500 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz