Kaskády Barrandov

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

V jedné z posledních etap investičního projektu Byty Kaskády Barrandov bylo naším úkolem stavba inženýrských sítí (splašková a dešťová kanalizace, vodovod) a několika menších areálových čerpacích stanic a šachet na srážkovou vodu.

Stavba sítí probíhala mezi bytovými domy a veškeré stavební práce bylo nutné koordinovat s dalšími subdodavateli. Termín na zhotovení stavby byl proto delší, než bývá u projektů stejného rozsahu obvyklé.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

07/2021 - 12/2021

Místo realizace:

Praha 5 – Barrandov

Objednatel:

PP 53, a.s.

Výše investice:

7 500 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz