Výstavba kanalizace Zelené domky

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

V rozsáhlém projektu kompletní rekonstrukce ulice K Zeleným domků jsme byli zodpovědní za výstavbu dešťové kanalizace včetně uličních vpustí.

Kanalizační potrubí jsme dle projektu uložili v hloubce 4,5 m pod povrchem. Vyhověli jsme tak nárokům na spadiště a nedostali se do kolize se stávajícími sítěmi. Výkop byl prováděn ve velmi tvrdém skalnatém podloží a práce v hloubce nám komplikovaly nezakreslené inženýrské sítě. V průběhu stavby jsme řešili také významný výskyt spodní vody.

Stavební práce bylo nutné koordinovat s ostatními kontraktory.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

09/2020 - 08/2021

Místo realizace:

Praha 4 – Kunratice

Investor:

Magistrát hl. m. Prahy

Výše investice:

31 000 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz