Zbraslav lokalita Závist

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Ve II. etapě projektu na Zbraslavi jsme byli zodpovědní za kompletní zasíťování areálu. Dle zadání soukromých investorů jsme postavili vodovod, splaškovou i dešťovou kanalizaci, plynovod, veřejné osvětlení i zpevněné příjezdové komunikace.

Na pozemcích byly vybudovány vsakovací nádrže, které napomáhají managementu srážek. Na rozdíl od retenčních nádrží umožňují vsakovací nádrže postupný průsak vody v místě a zadržují tak přirozeně vodu v krajině.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

10/2019 - 12/2020

Místo realizace:

Zbraslav, II. etapa

Investor:

OZRIM a.s. a APERTURA a.s.

Výše investice:

19 187 277 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz