Mateřská škola u Elektry – Praha 9

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Ve Vysočanech – Praha 9 jsme spolupracovali na výstavbě ZŠ a MŠ Elektra. Pro mateřskou školu s kapacitou 72 dětí jsme zbudovali novou kanalizaci, vodovod a přípojné body do vodovodního a kanalizačního řádu.

Pro zadržení srážkové vody ze zastavěné a zpěvněné plochy jsme v areálu školy uložili dva akumulační plastové vsakovací boxy o celkové kapacitě 140 m3.

Instalovali jsme odlučovač tuku pro předčištění odpadní vody z jídelny, který zamezuje zanášení ČOV a veřejné kanalizace tuky.

V tomto projektu jsme dále postavili parkoviště MŠ a část příjezdové komunikace. Finální povrchy tvoří zámková dlažba a asfalt.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

10/2022 - 09/2023

Místo realizace:

ul. U Elektry – Praha 9

Investor:

MČ Praha 9

Výše investice:

15 046 966 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz