Obnova horkovodu – Pára Libušská

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

V projektu pro firmu Termonta Praha a.s. je předmětem díla obnova horkovodu křižujícího ulici Libušská.

Startovací a cílová šachta je umístěna v podchodu ulice. Jedná se o původní betonové šachty hluboké 6 metrů. Z těchto šachet je horkovodní potrubí vedeno pod ulicí a dále podél komunikace.

Výměna potrubí není jednoduchá. V trase horkovodu musíme překonat mnoho překážek – přeložek, obtok kabelů, překládky vodovodních přípojek, přípojek nízkého napětí i přeložku reklamního pylonu.

Práce probíhají v otevřených výkopech. Naším úkolem je vybourání i finální úprava povrchu.

Koordinace všech prací je náročná také s ohledem na počet subdodavatelů v projektu. Obnova horkovodu ale bude dokončena před zahájením topné sezóny.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

04/2023 - 09/2023

Místo realizace:

ul. Libušská – Praha 4

Objednatel:

TERMONTA Praha a.s.

Výše investice:

46 808 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz