Sanace odtahu z praní filtru – vodní nádrž Klíčava

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Nedaleko středočeského Zbečna jsme se realizovali projekt „sanace odtahu z praní filtru“ vodní nádrže Klíčava, která je zdrojem pitné vody pro Kladno a okolí. Potrubí, které odvádí vodu z čistícího procesu, bylo nutné po několika desetiletích v provozu vyměnit.

Práce při pokládání nového železobetonového potrubí DN500 v délce 530 m nám významně komplikoval náročný terénu. Větší část odtahu vede v zalesněném svahu v bezprostřední blízkosti potoka Klíčavy. Při výkopových pracích bylo nutné nejprve odstranit rostlinstvo a místy i vzrostlé stromy. Prudký svah jsme zajistili před sesunutím. V průběhu stavby jsme potok postupně v krátkých 30m úsecích zatrubnili, abychom nepřerušili jeho tok a nedošlo k zasypání koryta.

Po dokončení prací bylo koryto potoka vráceno do původního stavu.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

08/2022 - 05/2023

Místo realizace:

Vodní nádrž Klíčava – Zbečno

Objednatel:

Čermák a Hrachovec a.s.

Výše investice:

17 546 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz