NEPOINT Park Nehvizdy - areálová kanalizace a vodovod

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Při stavbě nové skladovací haly v logistickém areálu NEPOINT Park Nehvizdy jsme dostali na starost vybudování areálové dešťové i splaškové kanalizace a vodovodu.

S ohledem na velikost zastavěné plochy bylo nutné v projektu řešit také management srážkové vody. Součástí kanalizace jsou kapacitní štěrkové vsakovací objekty. V celém systému je zařazena i trubní retence za účelem regulace odtoku vody do veřejné kanalizace při nárazovém zatížení srážkovou vodou. Je řešena pomocí železobetonových trub DN 800 v délce 70 metrů.

Součástí dodávky je několik odlučovačů tuku. Tlakovou kanalizaci pohání pět čerpacích stanic. Pro osazení vodoměrů jsme zbudovali dvě vodoměrné šachty pod úrovní terénu.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

01/2023 - 06/2023

Místo realizace:

NEPOINT Park Nehvizdy

Investor:

Olymptoy s.r.o.

Výše investice:

11 913 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz