Fasáda ZŠ – Zdice

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Jako subdodavatelé jsme se podíleli na stavbě nového pavilonu druhého stupně Základní školy ve Zdicích. Díky celkem příznivému počasí probíhaly stavební práce i v zimě a my jsme předali svůj projekt – část fasády s plastickým reliéfem s písmeny – v březnu 2020.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

09/2019 - 03/2020

Místo realizace:

ZŠ Zdice

Objednatel:

SUBTERRA a.s.

Výše investice:

2 000 000 Kč

Specializace:

Pozemní stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz