Resort Milíčovský les

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

Projekt inženýrských sítí jsme realizovali v rezidenční komplexu budovaném investorem v Újezdu u Průhonic. Spolu se splaškovou i dešťovou kanalizací, vodovodem a plynovodem jsme u 30 řadových domů zbudovali stejný počet krátkých odboček z hlavní komunikace a velké množství přípojek. V areálu jsme postavili několik vsakovacích nádrží na dešťovou vodu.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

09/2018 - 02/2019

Místo realizace:

Praha

Investor:

NEUINVEST s.r.o.

Výše investice:

10 000 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz