Rekonstrukce vodovodu v ul. Karlštejnská – Černošice

strapi: https://strapi.manabau.cz

Detail projektu

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace ul. Karlštejnská bylo nutné v úseku od ul. V Mýtě do konce zastavěného území Černošic přednostně rekonstruovat vodovodní řad, který byl v havarijním stavu. V průběhu dvou letních měsíců jsme vyměnili 669 m rozvodného vodovodního potrubí ve stávající trase. Staré potrubí nahradilo potrubí PE o průměru D160. Napojili jsme 26 vodovodních přípojek.

Výkopové práce probíhaly v komunikaci. Vybouraný živičný povrch jsme dle projektu obnovili společně s vodorovným dopravním značením.

Ukázat na mapě

Datum výstavby:

07/2023 - 08/2023

Místo realizace:

Praha - Černošice

Investor:

Město Černošice

Výše investice:

9 867 000 Kč

Specializace:

Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz
strapi: https://strapi.manabau.cz