Vodohospodářské stavby

Realizujeme komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody a vodojemů. Zabýváme se rovněž výstavbou protipovodňových opatření, úpravou vodních toků, rekonstrukcí vodních děl a plavebních komor.

strapi: https://strapi.manabau.cz

Související projekty