Inženýrské stavby

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Inženýrské stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Mateřská škola u Elektry – Praha 9

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova horkovodu – Pára Libušská

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce vodovodu v ul. Karlštejnská – Černošice

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Vsakování a retence dešťových vod - Černošice

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

NEPOINT Park Nehvizdy - areálová kanalizace a vodovod

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace - U krčského lesa

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce kanalizace – ul. Na Florenci

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rodinné bydlení Kbeličky

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova vodovodního řadu – Bubenské nábřeží

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Zkapacitnění dešťové kanalizace – Prologis Park Prague

Inženýrské stavby, 2022