Inženýrské stavby

Realizujeme rekonstrukce, revitalizace i novou výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů, plynovodů, teplovodů a dalších místních i dálkových vedení. Stavíme dočasné přeložky i nové přípojky k inženýrským sítím.

strapi: https://strapi.manabau.cz

Související projekty

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Inženýrské stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Inženýrské stavby, 2024

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova horkovodu – Pára Libušská

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Mateřská škola u Elektry – Praha 9

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce vodovodu v ul. Karlštejnská – Černošice

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Vsakování a retence dešťových vod - Černošice

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

NEPOINT Park Nehvizdy - areálová kanalizace a vodovod

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace - U krčského lesa

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce kanalizace – ul. Na Florenci

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rodinné bydlení Kbeličky

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Sanace odtahu z praní filtru – vodní nádrž Klíčava

Inženýrské stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Nová Květnice

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2023

strapi: https://strapi.manabau.cz

Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obnova vodovodního řadu – Bubenské nábřeží

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce splaškové kanalizace – Meinlinova, Koloděje

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Zkapacitnění dešťové kanalizace – Prologis Park Prague

Inženýrské stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce řadu – Ke Klíčovu, P-9

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2022

strapi: https://strapi.manabau.cz

Kaskády Barrandov

Inženýrské stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Slavníkova, P-6

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Výstavba kanalizace Zelené domky

Inženýrské stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Bytový areál Braník

Inženýrské stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Dešťová kanalizace ČHMÚ Komořany

Inženýrské stavby, 2021

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obytný soubor na Vackově

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Zbraslav lokalita Závist

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Protipožární nádrž – Dubeč

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rezidenční obytný soubor Na Vackově

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů – Praha 12

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Dešťová kanalizace – K Vrtilce (Libuš)

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Obytný soubor Tulipa Třebešín

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Závlahový systém v botanické zahradě

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Dešťová kanalizace I.,II.,III. etapa

Inženýrské stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

ZŠ Zličín výstavba

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2020

strapi: https://strapi.manabau.cz

Vodovodní přípojka ČHMÚ Komořany

Inženýrské stavby, 2019

strapi: https://strapi.manabau.cz

Resort Milíčovský les

Inženýrské stavby, Dopravní stavby, 2019

strapi: https://strapi.manabau.cz

Rustonka

Inženýrské stavby, 2018

strapi: https://strapi.manabau.cz

Kanalizace a retenční nádrž V Tower

Inženýrské stavby, 2017